In English
B-implementeringsforløb

B-productive har designet et B-implementeringsforløb, der kombinerer kollektiv proces med forankring af individuelle arbejds- og livssituationer.

Kick-off
Alle virksomhedens medarbejdere samles til et Kick-off seminar. Ledelsen fortæller om formålet med B-implementeringen, og B-productive holder et oplæg.

Design af individuelle arbejds- og livssituationer
B-productive gennemfører kurser med alle virksomhedens medarbejdere med henblik på at designe en individuel arbejds- og livssituation for den enkelte. Det tager tid at ændre vaner. Derfor forløber kurset over fem uger, hvor kursisterne mødes en gang om ugen i tre timer. Det tilstræbes, at der max. er 12 kursister per kursus.
Læs mere om kurset her.

Skabelse af en anerkendende arbejdskultur
Parallelt med gennemførelsen af kurserne om at designe en individuel arbejds- og livssituation foretages der antropologisk feltarbejde i virksomheden. Formålet er at kortlægge eventuelle barrierer for implementeringen af individuelle arbejds- og livssituationer. Hvordan er balancen mellem kontrol/dokumentation/evaluering og selvledelse/fleksibilitet i virksomheden? Hvilket handlerum har hver enkelt medarbejder taget jobbeskrivelse og arbejdskultur i betragtning? Antropologernes arbejde integreres så vidt muligt i kursusforløbene, hvormed kulturen transformeres gennem kollektiv refleksion og fælles forståelse. Der afholdes endvidere kulturtransformationsworkshops med ledere og medarbejdere efter behov. Implementeringen af de individuelle arbejds- og livssituationer realiseres gennem kollegernes accept og respekt af forskellige livsformer og arbejdsrytmer.

Scenarieværksted: Sådan bliver vi verdens bedste virksomhed
B-implementeringsforløbet afsluttes med et heldags-scenarieværksted, hvor virksomhedens vision kobles til individuelle arbejds- og livssituationer. Verdens bedste virksomheder er kendetegnet ved at have klare mål for såvel virksomheden som den enkelte medarbejder kombineret med anerkendelse af såvel virksomheden som den enkelte medarbejder. For at blive verdens bedste virksomhed skal virksomhedens strategi kobles til individuelle arbejds- og livssituationer.
Gammel Mønt 19A,3 DK 1117 København K Tel: +45 2893 8973 info@b-productive.dk
 
Webdesign: Spagat